ELANTRIS

Silsilado rasmi ah oo ruqsad haysta oo muujinaya astaamaha Aon ka Elantris waxaa qoray Brandon Sanderson

waxyaabaha 32

waxyaabaha 32